Sadržaj hranljivih materija:

Slobodne aminokiseline: 2%

Azot ukupni (N): 0,48%

Azot organski (N): 0,48%

Fosfor (P2O5): 10%

PAKOVANJA:  0.5l, 1l, 5 l

Oblik formulacije: tečnost – rastvor

pH:1+-0.5

Karakteristike:

Formulacija bazirana na aminokiselinama i aktivnom fosforu, za folijarnu primenu ili za aplikaciju kroz sisteme za navodnjavanje. Koristi se za poboljšanje razvoja korenovog sistema, kvaliteta i kvantiteta prinosa i pospešuje cvetanje. Snižava pH vrednost vode, smanjuje stres u biljkama izazvan herbicidnim tretmanima, a istovremeno poboljšava dejstvo pesticida.prImena:Nutriamino Plus se primenjuje za đubrenje različitih biljnih vrsta na različitim tipovima zemljišta, folijarno i kroz sistem za navodnjavanje. Usevi u kojima se primenjuje: POVRĆE, ZASADI VOĆA I VINOVE LOZE, ŠEĆERNA REPA, ŽITARICE, SUNCOKRET. Koristi se u proleće za bolji početni porast i razvoj biljke. U ratarskim kulturama je prva primena sa herbicidima, a kasnije se dodaje i u drugim tretmanima po potrebi, za postizanje boljeg efekta herbicidnih preparata, uz smanjenje pojave fitotoksije na biljkama, a kod voća za postizanje porasta vegetativnih organa i uniformnosti cvetanja.

Količina za primenu:

Folijarno se primenjuje u ratarstvu 1 l/ha, u povrtarstvu 1-2 l/ha, a u voćarstvu i vinogradarstvu 1-1,5 l/ha. Kroz sistem za navodnjavanje koristi se 3 l/ha sa minimalnom količinom vode 1000 l.

SPECIFIČNOSTI: Ne mešati sa proizvodima koji sadrže Cu, Ca, S ili mineralna ulja. Ne primenjivati u zasadu šljive.Prilikom mešanja sa pesticidima ne primenjivati okvašivače.

PAKOVANJA: 0,5 l, 1 l, 5 l.