Sadržaj hranljivih materija:

Ukupni Cink: 7%

Cink(EDTA): 3,5%

PAKOVANJA:  0.5l, 1l, 5 l

 

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

pH: 1.24

Karakteristike:

Specijalna formulacija sa cinkom, otklanja simptome nedostatka cinka u biljkama, posebno kod onih koje imaju izraženu potrebu za cinkom kao što je kukuruz. Cink je važan za formiranje lisne mase kod voća i omogućava olakšano usvajanje drugih elemenata. Nutri Zinc Pro katalizuje formiranje aktivnih peptida, što je od suštinskog značaja za sintezu biljnih proteina i akumulaciju skroba.

Primena: Nutri Zinc Pro se primenjuje za đubrenje različitih biljnih vrsta na različitim tipovima zemljišta, folijarno i kroz sistem za navodnjavanje. Đubrivo je pogodno za primenu na zemljištima deficitarnim cinkom. Usevi u kojima se primenjuje: KUKURUZ, POVRĆE, ZASADI VOĆA I VINOVE LOZE. Sprečava destrukciju auksina, poboljšava cvetanje, formiranje i razvoj korenovog sistema. U kukuruzu se koristi za stvaranje jačeg i otpornijeg stabla na nepovoljne uslove spoljne sredine, i za bolju popunjenost klipa zrnom. Aplikacija kod voća se vrši na početku vegetacije i pre opadanja lišća.

Količina za primenu: Folijarna primena u ratarstvu iznosi 1-2 l/ha, a u povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu 2 l/ha. Kroz sistem za navodnjavanje 3-5 l/ha.SPECIFIČNOSTI:Nutri Zinc Pro je kompаtibilаn sа većinom đubrivа i sredstаvа zа zаštitu biljа. Ne mešati sa preparatima koji sadrže visok sadržaj kiselina, ne mešati sa jakim oksidansima.

PAKOVANJA: 0,5 l, 1 l.