Sadržaj hranljivih materija:

Oblik formulacije: Rastvor SL

Slobodne aminokiseline: 2%

Azot (N) ukupni: 0,35%

Azot (N) organski: 0,35%

CaO: 9%

PAKOVANJA:  5 l

Formulacija: Rastvor- SL

pH:4+-0.5

KARAKTERISTIKE: Koristi se u svim usevima, snabdevajući ih Ca. Aminokiseline pomažu da Ca bolje prodre u biljku kroz list i plod. Ukoliko se primenjuje kroz sistem za navodnjavanje, snižava pH vrednost u zoni korenovog sistema, što pomaže da ostali elementi budu lakše usvojeni. Mala količina N koju sadrži doprinosi boljem otvaranju stoma na listu i epidermisu plodova, a samim tim i boljem usvajanju hranljivih materija.

Zahvaljujući svojoj sofisticiranoj tehnologiji proizvodnje, jedan je od najboljih preparata na tržištu za snabdevanje biljaka kalcijumom.

PRIMENA: NUTRI CALCIUM se primenjuje za đubrenje različitih biljnih vrsta na različitim tipovima zemljišta.

Usevi u kojima se primenjuje: Svi usevi koji pokazuju potrebu za ovim elementom

Meso plodova dobija čvrstinu, a na pokožici voćarskih i povrtarskih plodova se sprečavaju oštećenja. Kao elemenat koji utiče na strukturu i čvrstinu ćelije u plodovima Ca je izuzetno bitan za sprečavanje nastajanja raznih oboljenja kako na otvorenom polju tako i u skladištu prilikom čuvanja.

Količina za primenu: Primenjuje se u ratarstvu i povrtarstvu 2,5 l/ha a u voćarstvu i vinogradarstvu 2 l/ha.

SPECIFIČNOSTI: Proizvode koji sadrže Ca proizvođači često upotrebljavaju odvojeno od pesticida, zbog njihove inkompatibilnosti. Zahvaljujući svojoj formuli, Nutri Calcium se odlično kombinuje sa pesticidima, kao i sa našim ostalim preparatima.

PAKOVANJA: 5 l