Sadržaj hranljivih materija:

Oblik formulacije: tečnost – rastvor

Fosfor (kao P2O5): 8%

Kalijum (kao K2O): 12%

Bor (B): 0,4%

Molibden (Mo): 0,2%

 

Formulacija: Rastvor- SL

pH: 6.5+-0.5

KARAKTERISTIKE:  Visokotehnološki proizvod za folijarnu primenu baziran na bioaktivatorima, esencijalnim makro i mikroelementima (P, K, B, Mo) i prirodnim stimulantima (enzimskim katalizatorima, bioenzimima, itd.). Primenjuje se na zeljastim i drvenastim biljkama radi povećanja prinosa, kvaliteta i homogenosti cveta i ploda.

PRIMENA: NUTRI BS-95se primenjuje za đubrenje različitih biljnih vrsta na različitim tipovima zemljišta.

Usevi u kojima se koristi: POVRĆE, ZASADI VOĆA

Kod krompira Nutri BS-95 koristimo u fazi cvetanja za bolji razvoj krtola.

Sa ovim proizvodom kod voća postiže se proređivanje prihranjivanjem. Nutri BS-95 usmerava hranljive materije u već otvorene cvetove, dok se zatvoreni cvetovi suše. Time se postiže da se, prskanjem u tačno određenom trenutku cvetanja, prorede cvetovi, a ne novostvoreni plodovi. Ovaj način proređivanja je bolji od proređivanja plodova, jer biljka ne troši energiju na stvaranje malih plodova koji će u proređivanju biti odbačeni.

Količina za primenu: primenjuje se u povrtarstvu 1 l/ha i voćarstvu 1-1,5 l/ha.

SPECIFIČNOSTI: O specifičnostima prskanja pojedinih useva/zasada konsultovati stručno lice kompanije Nutrileaders D.O.O.