Monthly Archives

April 2018

Kombinacija Nutrileaders preparata za proizvodnju rasada povrća:

By | Povrtarstvo | Nema Komentara

Nutrileaders kombinacija preparata za rasad povrća: 

Amino 16 ili Nutriamino PLus 20 ml
Nutri Fos-K 20 ml
Nutri Bioclean 20 ml
to se sve stavi na 10 litara vode.

Tretira se prvi put kad rasad ima 2 cm visine. Drugi tretman raditi za 7-10 dana, povećati dozu svih preparata na 30 ml za 10 litara vode. Treći tretman takodje raditi za 7-10 dana, posle drugog tretmana, sa tim što sve navedene preparate treba dati u dozi 40 ml za 10 litara vode.
Rasad će biti dobro ukorenjen, zdrav bez gljivičnih i bakterijskih oboljenja.
Vaš Nutrileaders