Monthly Archives

July 2017

Nutrileaders doo

By | Voćarstvo | Nema Komentara

U septembru

voćke koje su obrane počinju da rezervišu hraniva u korenu.

Tada se obavlja jesenja folijarna prihrana voća kako bi koren ušao u zimu sa što većim rezervama.

Nutrileaders preporučuje:
Nutri Boron 1,5 l/ha
Nutri Zinc-P 2l/ha
Nutri Fos-K 2l/ha
U rano proleće, lisna masa nije dovoljno razvijena da primi sva hraniva koja se daju folijarno.

Zbog toga se sad, dokle god je list zelen, obavlja jesenja prihrana voća.