Tidal se primenjuje folijarno i kroz sistem za navodnjavanje.

Primena:

Folijarna primena Tidala samostalno 3I/ha, a u kombinaciji sa drugim bakarnim preparatima 2I/ha. Kroz sistem za navodnjavanje koristi se 5 I/ha.

KARAKTERISTIKE:

Tidal pripada novijoj generaciji preparata koji istovremeno deluju na imuni sistem biljke,
pojačavaju njegovo dejstvo protiv patogenih organizama, a istovremeno i direktno deluju na
njihovo suzbijanje. Bakar kombinovan sa produktima fermentacije iz koje se dobijaju
metaboliti, daje odlično dejstvo na biljku koja je pred bakterioznom infekcijom ili koja je veš
inficirana. Ovi metaboliti, ne samo da deluju kao biohelati mikroelemenata, nego i prave
nepovoljno okuženje za razvoj bakterijske infekcije. Samoodbrambeni sistem biljke se pri
aplikaciji Tidala brzo podiže, jer se mikroelementi brzo provode kroz celu biljku.

PRIMENA:
Tidal se primenjuje folijarno i
kroz sistem za navodnjavanje.
Usevi u kojima se koristi: VOĆE i POVRĆE

Kod paprike se Tidal može koristiti samostalno, za sprečavanje pojave bakterioza, a može se
mesati sa preparatima bakra (bakar oksid, bakar oksihlorid, bakar hidroksid). Dobra zaštita
paprike od bakterioza se postiže kad se navedeni bakarni preparati prskaju na papriku pre kise,
a Tidal neposredno posle kiše. Najbolje zaštita paprike se može dobiti kad se bakarni preparati
mešaju sa Tidalom i prskaju pre kiše, dok se neposredno posle kiše tretira Nutri Bioclean. Na
taj način dobijamo brzo zasusenje bakterioznih pega, a i zaštitu od novih infekcija. Tretiranje
ovih preparata je uvek folijarno.
Kod ostalog povrća Tidal se koristi za zaustavljanje širenja bakterioza, može se tretirati
folijarno u toku infekcije, ili neposredno pred očekivanu pojavu infekcije.
Kod jabučastog voda Tidal se uspešno može koristiti za zaustavljanje patogene bakterije
Erwinia amylovora. Primenjuje se posle cvetanja, samostalno ili u kombinaciji sa kontaktnim
bakarnim preparatima. Kod voda se takode može kombinovati sa bakar-oksidom, bakar-
oksihloridom i bakar-hidroksidom. Primena je folijarna.
Kod kostičavog i jagodastog voda se koristi folijarno, samostalno ili u kombinaciji sa
konaktnim preparatima sa bakrom, uspešno koristi za zaustavljanje bakterioza poput
Pseudomonas syringae.
Kod jagode, paprike, maline i drugih biljaka, Tidal se može koristiti kroz sistem za
navodnjavanje protiv delovanja gljivice fitoftore korena.

KOLIČINA ZA PRIMENU:
Folijarna primena Tidala samostalno 3I/ha, a u kombinaciji sa drugim bakarnim preparatima
2I/ha. Kroz sistem za navodnjavanje koristi se 5 I/ha.

SPECIFIČNOSTI:
Ne mesati sa kalcijumom, fosforom,
mineralnim uljima, jakim kiselinama i
bazama. PAKOVANJA: 1 1.