Miligard se primenjuje za đubrenje različitih biljnih vrsta na različitim tipovima zemljišta.

 

SADRŽAJ HRANLJIVIH MATERIJA

Fosfor 24.5%
Kalijum 48.5%

 

FORMULACIJA : čvrst prah

ph : 9+- 0,5

Folijarna primena Tidala samostalno 3I/ha, a u kombinaciji sa drugim bakarnim preparatima 2I/ha. Kroz sistem za navodnjavanje koristi se 5 I/ha.

KARAKTERISTIKE:
Inovativna kombinacija fosfora i kalijuma, sa njihovim visokim sadržajem. Način na
koji su ti elementi kombinovani, podstiče rast korenovog sistema, ali i sprečava razvoj
gljivica na površini biljaka. Miligard deluje kao đubrivo, ali ima i fungicidno dejstvo,
čime se ubraja u najnoviju generaciju preparata, koji na biljku deluju sa više strana.
Dejstvo ovog dubriva čini jabuku otpornijom na gljivicu Venturia inequalis, šećernu
repu na gljivicu Cercospora beticola, paradajz na gljivicu Fulvia fulva, itd.

PRIMENA:
Miligard se primenjuje za đubrenje različitih biljnih vrsta na različitim tipovima zemljišta.
Usevi u kojima se koristi: POVRĆE, VOĆE i RATARSKI USEVI.

Miligard se uvek meša sa fungicidima, da bi se maksimizovalo njegovo fungicidno
dejstvo. Koristi se kod jabučastog voća u vreme potencijala za infekciju od gljivice
Venturia inequalis. Kod šećerne repe se koristi u vreme opasnosti od gljivice
Cercospora beticola. U plastenicima gde se proizvodi paradajz, Miligard se koristi za
otpornost prema gljivici Fulvia Fulva.

KOLIČINA ZA PRIMENU:
Za voće i povrće je primena 4 kg/ha, za ratarske useve 2-4 kg/ha.

SPECIFIČNOSTI:
Pre mešanja preparata Miligard sa drugim preparatima proveriti medusobnu
kompatibilnost. Miligard ne treba mešati sa preparatima koji su osetljivi na alkalnu
sredinu.
PAKOVANJA: 1 kg, 5 kg i 10 kg.