Sadržaj hranljivih materija:

Oblik formulacije: tečnost – rastvor

Gvožđe (Fe):3%

Cink (Zn): 2%

Mangan (Mn): 2%

Molibden (Mo): 0.1%

Bor (B): 0.2%

 

Formulacija: Rastvor- SL

pH : 1+-0.5

Pakovanje: 5L;

KARAKTERISTIKE: Primenjuje se preko zemljišta, kroz sisteme za navodnjavanje i folijarno.

Zahvaljujući EDTA helatnoj formi svojih komponenata (Fe, Zn, Mn) i neorganskim oblicima B i Mo veoma je stabilan i može se mešati sa NPK đubrivima bez rizika od taloženja.

PRIMENA: NUTRIELEMENTS se primenjuje za đubrenje različitih biljnih vrsta na različitim tipovima zemljišta.

Usevi u kojima se primenjuje: POVRĆE I ZASADI VOĆA

Ovaj proizvod, svojom kompleksnom formulom lako prodire u tkivo biljke, obezbeđujući joj sve potrebne mikroelemente. Primenjuje se u svim usevima i zasadima, sa ciljem da ispravi nedostatke u ishrani biljaka mineralnim elementima, kao i eventualna fiziološka oboljenja.

Količina za primenu: Generalna doza iznosi 2 l/ha folijarno, a preko sistema za navodnjavanje 3-4 l/ha .

SPECIFIČNOSTI: Ne primenjivati sa proizvodima koji imaju jako kiselu ili jako alkalnu reakciju, neorganskim kiselinama ili CaSO4. Ne prekoračivati preporučene doze.

PAKOVANJA: 0.5l, 1 l