Sadržaj hranljivih materija:

Oblik formulacije: Rastvor SL

Slobodne aminokiseline: 6%

Azot (N) ukupni: 4%

Azot (N) organski: 0,9%

Magnezijum (kao MgO): 6%

 

Formulacija: Rastvor- SL

pH: 4.5+-0.5

KARAKTERISTIKE:  Specijalno razvijena formulacija koja se koristi kao izvor magnezijuma u svim usevima i zasadima koji se uzgajaju u zemljištu sa visokim sadržajem kalcijuma ili kalijuma, koji su izraziti antagonisti Mg, pa kao takvi sprečavaju njegovo usvajanje od strane biljke. Preporučuje se od momenta uočavanja deficita magnezijuma kod biljaka.

PRIMENA: NUTRI MAGNESIUM se primenjuje za đubrenje različitih biljnih vrsta na različitim tipovima zemljišta.

Usevi u kojima se primenjuje: POVRĆE, ZASADI VOĆA, INDUSTRIJSKE BILJKE

Može se primeniti kroz sistem za navodnjavanje ili folijarno. Koristi se za korekciju deficita magnezijuma kod biljaka, čija pojava može dovesti do značajnog pada prinosa.

Količina za primenu: Generalna doza iznosi 2.5 l/ha folijarno.

SPECIFIČNOSTI: Ne mešati sa neorganskim kiselinama, sulfatima kalcijuma, niti sa preparatima koji sadrže bakar.

Ne prekoračivati preporučenu dozu.

Ne prskati zasade šljive.

PAKOVANJA: 0.5 l, 1 l