PREKRIVA BILJKU TANKIM TRODIMENZIONALNIM FILMOM OD
GVOŽĐA

Sadržaj hranljivih materija:

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Gvožđe: 2%

pH: 8±0.5

Karakteristike:

FeSil je preparat koji prekriva sitne insekte na površini biljaka i pravi oko njih trodimenzionalni film, koji dovodi do fizičkog paralizovanja insekata i zapušenja njihovih disajnih kanala. Trodimenzionalni film koji FeSil stvara na listu biljke sastavljen je od gvožđa, pa se njegovim nanošenjem vrši ishrana biljaka. FeSil nema hemijsko dejstvo na insekte, nema karencu i predstavlja najnoviju generaciju preparata u biljnoj proizvodnji.

PRIMENA:
FeSil se primenjuje za đubrenje različitih biljnih vrsta na različitim tipovima zemljišta. Usevi u kojima se koristi: POVRĆE, VOĆE i RATARSKI USEVI. FeSil se koristi kod kruške i jabuke nekoliko puta u sezoni, zavisno od potrebe. Kod kruške i jabuke se može koristiti: prvi put u tretmanima pre cvetanja, u periodu razvitka ploda, neposredno pre berbe, ali izbegavati tretman u cvetu i 10 dana posle cvetanja. Kod maline se FeSil može koristiti pre cvetanja, ali i tokom cvetanja, pa i neposredno pre berbe. Kod kupusa se FeSil može koristiti u svim fazama razvoja. Kod višnje i trešnje raditi tretmane samo pre cvetanja. Kod paradajza i paprike se FeSil može koristiti do cvetanja i 20 dana posle formiranja plodova do berbe. Kod soje i drugih ratarskih useva, FeSil se koristi u svim fazama razvoja, prema potrebi.

FeSil se uvek primenjuje folijarno.
KOLIČINA ZA PRIMENU:
Za jabučasto voće koncentracija je 0.15%, osim ako se koristi više od 1000 l vode/ha tada je koncentracija 0.1% i ako se tretira jabuka Zlatni Delišes koncentracija je uvek 0.1%; Za koštičavo voće, vinograde, jagodičasto voće, luk, kupus i žitarice koncentracija je uvek 0.15%; Za papriku koncentracija je 0.1%; Za paradajz, cveće i ukrasno bilje koncentracija je uvek 0.08%.

SPECIFIČNOSTI:
FeSil ne može da se meša sa fungicidom kaptan niti sa herbicidima. Treba da se prska minimalno 5 dana pre ili posle fungicida kaptan ili herbicida, zbog mogućih ožegotina na listu. Može da se meša sa insekticidima i većinom fungicida. FeSil ne može da se meša sa preparatima koji sadrže kalcijum. Kad se koristi FeSil, okvašivač ne treba koristiti. Kada se vrši mešanje FeSil-a prvi put sa preparatima, preporučuje se prethodna provera kompatibilnosti. Preporučene koncentracije ne smeju se prekoračivati. Ne treba koristiti FeSil kada je temperatura ispod 8 ºC. FeSil se ne koristi u voću i povrću u fazi cvetanja i 10 dana posle cvetanja. Preporučene koncentracije za Zlatni Delišes ne treba prekoračivati zbog mogućih ožegotina na listu i plodu. Za cveće i ukrasno bilje FeSil treba prvo testirati na nekoliko biljaka, pre nego što se primeni na celo polje. Preporučuje se da se FeSil primenjuje kada uslovi rada dozvoljavaju lako sušenje nanesenog rastvora na biljkama. Pri tretiranju jabuke i kruške do jula meseca, količina vode treba da bude podešena tako da se rastvor FeSila u vodi pri tretiranju ne sliva sa lista, zbog moguće pojave ožegotina na listu, odnosno u tom periodu količina vode ne treba da prelazi 1000 l/ha. Ne koristiti na veoma mladim biljkama da bi se izbegao rizik ožegotina lista. Tretiranje jabuke se mora obavljati u skladu sa navedenim pravilima rukovanja, u protivnom se mogu pojaviti crvene pege na plodovima.

PAKOVANJA: 250 ml i 1l