Sadržaj hranljivih materija:

Slobodne aminokiseline: 20%
Slobodne L aminokiseline: 11,3%
Azot (N) ukupni: 3%
Azot (N) organski: 3%

Pakovanje: 0,5l; 1L;

Oblik formulacije: tečnost – rastvor SL

pH:2.7+-0.5

PRIMENA:

AMINO 16 je rastvorljivo tečno đubrivo. Koristi se kao izvor organskog azota biljnog porekla i kao izvor aminokiselina koje stimulišu rast biljaka. Namenjen je za folijarnu i primenu preko zemljišta.

Količina za primenu: Amino 16 primenjuje se: U povrtarstvu:  1-2 l/ha folijarno i kroz sisteme za navodnjavanje. U voćarstvu: 1 l/ha folijarno. U vinogradarstvu: 1 l/ha folijarno. U ratarstvu: 1 l/ha folijarno i kroz sisteme za navodnjavanje. U kukuruzu folijarno 1-2 l/ha, 3 l/ha kroz sisteme za navodnjavanje. U duvanu: 1 l/ha folijarno. U šećernoj repi: 1 l/ha folijarno. U detelini:  2 l/ha folijarno. U cveću:  2 l/ha folijarno i kroz sisteme za navodnjavanje

Vreme primene:

U povrcu Amino 16 se primenjuje od ranih faza do cvetanja i tokom cvetanja . Salata, spanac, brokoli i kupus može da se prska svakih 15 dana. Kod krompira se primenjuje od nicanja i tokom cvetanja .

U vocarstvu se primenjuje pre cvetanja, tokom cvetanja kao i odmah nakon cvetanja .

U jagodama – pre cvetanja, neposredno pre zametanja plodova, 10 dana nakon zametanja plodova i u jesenjem prskanju

U vinogradima – tretira se od zelenih pupoljaka do kraja cvetanja .

U ratarstvu – prva primena je sa herbicidima.

Duvan – u rasadniku i mesec dana nakon rasađivanja .

Cvece: svakih 15 dana.

 Način primene:

Primenjuje se folijarno (ručno, iz atomozera ili sa traktorskih prskalica) ili zalivanjem preko fertigacionih zalivnih sistema u preporučenim koncentracijama.

 Broj tretmana u toku godine:

Prema potrebi (2 i više puta tokom sezone).

Specifičnosti:

Ne mešati sa proizvodima koji sadrže sumpor i bakar.

Način rukovanja i skladištenja – Rukovanje: Prilikom prskanja pridržavati se mera uobičajenih za rukovanje hemikalijama. Držati proizvod u čvrsto zatvorenom kontejneru, da ne dođe u kontakt sa kožom i očima. Ne koristite silu za otvaranje proizvoda. Pri radu zabranjeno je jesti, piti i pušiti. Pri manipulaciji nositi preporučenu zaštitnu opremu.

Skladištenje: Skladištiti u originalnoj ambalaži na temperaturu 5-30°C u suvoj dobro ventilisanoj prostoriji daleko od toplotnih izvora i sunca. Držati dalje od oksidacionih, kiselih ili alkalnih sredstava. Nakon otvaranja, neutrošeni sadržaj u  kontejneru pažljivo zatvoriti i držati uspravno da bi se srečilo curenje.

Pakovanje: 1L; 5L;